کارگاه تخصصی بازار شناسی و تحقیقات بازار با سخنرانی دکتر علی مختاری ، دکترای تخصصی مدیریت و اقتصاد پروژه و عضو هیات علمی در دوبخش حضوری و غیر حضوری روز پنجشنبه 28 / 5 / 1395 با حضور مدیران عامل و نمابندگان شرکتهای فناور و دانش بنیان  توسط پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد . در این کارگاه علاوه بر حضور بیش از 30 شرکت فناور ، مهمانان غیر حضوری در بخش برخط همسا ، این رویداد را دنبال میکردند .


 

کلیه آثار و خدمات عرضه شده در فروشگاه دیجیتال همسا ، حسب مورد دارای مجوز از مراجع ذی الصلاح میباشد .